miercuri, 7 mai 2014

Activitatea nr.3/2014- JURIZAREA LUCRĂRILOR

Jurizarea se va face în perioada 5 mai 2014 – 17 mai 2014.

Juriul va fi format din cadre didactice de specialitate.

ITEMI PE BAZA CĂRORA SE VOR EVALUA CREAŢIILE ELEVILOR:
  •  elemente de originalitate;
  • sensibilitate faţă de problema compoziţiei;
  • corectitudinea exprimării;
  • respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie;
  • alegerea unui titlu sugestiv prin raportare la conţinutul lucrării; 
  • succesiunea logică a ideilor din conţinut;
  • folosirea creativă a figurilor de stil, asimilate din lectura particulară sau din lecţiile de literatură;
  • lucrări plastice originale. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu