vineri, 5 iunie 2015

Activitatea nr.3/2015- JURIZAREA LUCRĂRILOR

Jurizarea se va face în perioada 4 mai 2015 – 18 mai 2015
Juriul va fi format din cadre didactice de specialitate.

ITEMI PE BAZA CĂRORA SE VOR EVALUA CREAŢIILE ELEVILOR:
  •  elemente de originalitate;
  • sensibilitate faţă de problema compoziţiei;
  • corectitudinea exprimării;
  • respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie;
  • alegerea unui titlu sugestiv prin raportare la conţinutul lucrării; 
  • succesiunea logică a ideilor din conţinut;
  • folosirea creativă a figurilor de stil, asimilate din lectura particulară sau din lecţiile de literatură;
  • lucrări plastice originale. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu