marți, 15 ianuarie 2013

PROIECT CONCURS


Proiectul ,, CULORILE  COPILĂRIEI" pe care îl propunem este de tip CONCURS
de creaţie literară şi plastică
şi îşi propune sensibilizarea elevilor şi reîntoarcerea lor spre lumea mirifică a basmelor sau a poveştilor, o lume plină de forme şi culori, de mistere şi bucurie, o lume a copilăriei 
- Domeniul cultural-artistic, arte vizuale
- Aprobat de ISJBN cu aviz de principiu
- Cuprins în Centralizatorul proiectelor educative pe anul școlar 2012/ 2013 la pag. 23, poziția 187 aflat la adresa http://www.isjbn.ro/index.php?id=53
- Propus pentru CAEN 2013

ARGUMENT

,, Există, adesea, în prima copilărie o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu le pot regăsi decât cu mare greutate” ( Gaston Berger)
           Vârsta copilăriei, este vârsta la care copiii pot înţelege că o carte poate deveni ,, o lume minunată a poveştilor”, primitoare şi darnică pentru cei care o răsfoiesc, înţeleaptă şi plină de mistere care abia aşteaptă să fie descoperită. Tocmai de aceea copiii ascultă şi apoi citesc cu nesaţ basmele şi poveştile copilăriei. Ei se identifică, pe plan imaginar cu eroii din poveşti, iar datoria noastră este să deschidem uşa acestei lumi şi să-i conducem în aventurile fantastice, alături de eroii lor preferaţi, să le încântăm universul cu lumină, formă sau culoare.
        Lumea copilăriei cu valorile sale oferă elevilor posibilităţi de a crea în domeniul literar sau plastic, de a-şi dezvolta imaginaţia, aptitudinile creatoare şi talentul literar- artistic. Prin acest proiect dorim să înţelegem lumea minunată a copilăriei, să cunoaştem mai bine preocupările, dorinţele şi aspiraţiile generaţiilor actuale de elevi."

       SCOPURI- acest proiect urmărește identificarea elevilor cu aptitudini literare şi plastice, precum şi dezvoltarea interesului pentru lectură.

        OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
1.Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ prin:
- Stimularea interesului elevilor pentru lectură;
- Creşterea interesului faţă de lectura basmelor populare sau culte din literatura română sau universală;
- Stimularea interesului elevilor pentru frecventarea bibliotecilor;
- Stimularea creativităţii elevilor;
- Realizarea unor schimburi de idei între elevi şi cadre didactice din diferite unităţi de învăţământ din ţară. 

2. Dezvoltarea simţului artistic şi a capacităţii de a comunica prin intermediul artei cuvântului sau culorii. creaţiei literare şi plastice în rândul elevilor, descoperirea încurajarea şi mediatizarea noilor talente.
3. Conştientizarea părinţilor şi a comunităţii de calitatea muncii desfăşurate de elevi şi cadrele didactice.


            BENEFICIARI- proiectul se adresează tuturor preşcolarilor şi elevilor din ţară din ciclul preprimar, primar şi gimnazial

            DURATA (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale):
18 ianuarie  2013 – 25 mai 2013

         ACTIVITĂȚI PROPUSE ( în ordinea în care se vor desfăşura):
      Lansarea concursului: publicitate, mediatizarea lui în vederea unei participări cât mai largi (încercarea de a implica cât mai multe inspectorate şcolare din ţară);
        Primirea lucrărilor participante la concurs;
        Jurizarea lucrărilor;
        Realizarea unei broşuri a concursului care să conţină cele mai bune lucrări ;
       Premierea elevilor/trimiterea diplomelor (şi eventual a broşurilor) pentru cei care nu se pot prezenta.

        REZULTATE AȘTEPTATE:
        Preşcolarii şi elevii participanţi sunt antrenaţi în realizarea de lucrări individuale, vor avea de audiat, respectiv de citit basme din literatura română sau universală. Va creşte asfel interesul pentru literatură, valorile naţionale şi universale, elevii conştientizând rolul unor calităţi şi valori umane. Implementarea proiectului va duce şi la creşterea creativităţii elevilor implicaţi, la stimularea potenţialului artistic al acestora.
        Se va realiza o broşură şi DVD- ul „Culorile copilăriei” care vor conţine lucrările literare cele mai bune, respectiv creaţiile plastice cele mai reuşite.          DATE  DESPRE  ORGANIZATORI:
Şcoala Gimnazială ,,Grigore Silaşi” Beclean (Piaţa Libertăţii, nr.19, Beclean, Cod. 425100, Jud. Bistriţa-Năsăud. Tel, 0263343129) reprezentată de:
Prof. înv primar Cristea Ileana       culorilecopilariei1@yahoo.com     074078752l- responsabil ciclul  preprimar şi clasa pregătitoare;
Prof. înv. primar Seserman Veturia  culorilecopilariei2@yahoo.com 0744906209- responsabil ciclul primar; 
Prof. Szasz Carmen Valeria     culorilecopilariei5@yahoo.com     0740550175- responsabil ciclul gimnazial.

       COLABORATORI:


PREPRIMAR

Vîrtic  Ecaterina
Lorincz Lidia
Purcea Miuța
Podea Paula
Dobrican Maria
Algeorge Cătălina
Câmpan Cornelia
Pop Maria Angela
Iuănuțiu Narcisa Mihaela
Cherhaț Anca
Pop Sanda
Vălean Doina
Rusu Dorina
Șinar Cristina
PRIMAR

Fodor Eugenia
Brătan Maria
Matyaș Ildiko
Rician Livia
Moldovan Raveca
Blaga Margareta
Marcu Adina
Pop Delia
Zăgreanu Liuța
Șimon Rodica
Gal Melinda
Cotuțiu Viorica
Doroș Ioana
Sigmirean Sabina
GIMNAZIAL

Brătan Ioan

Motântan Ionela Țermure Alexandra
Cora Emilia
Pocol Elisabeta
Morar Alina
Cîmpean Emeșe
Săsărman Maria
Pop Oana
Badiu Gabriela.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu