marți, 15 ianuarie 2013

REGULAMENT CONCURShttp://www.didactic.ro/stiri/concursul-national-culorile-copilariei 

Precizări generale: 

1. Secţiuni:

a.       Creaţie literară  – se adresează elevilor din ciclul primar şi gimnazial 
     Creaţie plastică (desen, pictură, tehnici combinate – la alegere)- se adresează elevilor din ciclul preprimar şi clasele I-II

Tema concursului, comună celor două secţiuni, este: prin cuvânt sau culoare, imaginează-ţi aventuri palpitante alături de eroii preferaţi din lumea mirifică a basmelor.


2. Depunerea lucrărilor: 

Fiecare profesor poate înscrie maxim trei elevi pe secţiune

Creaţiile literare se trimit atât în format electronic, cât şi tipărite, împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat.

Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, precum şi creaţiile literare în format electronic prin e-mail, până la data de 12 aprilie 2013, la una din următoarele adrese:
culorilecopilariei2@yahoo.com;

Creaţiile plastice vor fi expediate prin poştă până la data de 12 aprilie 2013 (data poştei)

Materialele realizate de elevii dvs. pentru concurs (creaţiile literare tipărite, creaţiile plastice), fişa de înscriere, un plic (A4) timbrat corespunzător şi autoadresat, şi acordul de parteneriat (în două exemplare, dintre care unul îl veţi primi semnat de şcoala noastră - odată cu diplomele elevilor) vor fi expediate până în data de 12 aprilie 2013 (data poştei) pe adresa:  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE SILAŞI
P-ţa Libertăţii, nr.19, Beclean, Cod.425100, Bistriţa-Nasaud
                                                                              

    3.Redactarea lucrărilor:  
    - Lucrările vor fi redactate în format A4, Times New Roman, caractere de 12, spaţiere la un rând;

    - Textul va fi tehnoredactat cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ţ, ş);


    - Ciclul primar - maxim 1 pagină A4, ciclul gimnazial – maxim 3

    - Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;

    - Numele  autorului, al profesorului îndrumător şi instituţia de provenienţă se vor scrie în colţul din dreapta,sus. (Times New Roman 12);

     - Paginile nu vor fi numerotate şi nu se vor insera note de subsol.

  - Autorii îşi asumă responsabilitatea privind originalitatea lucrării şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

     - Lucrările care nu respectă cerinţele de mai sus vor fi eliminate din concurs.

   - Lucrările plastice vor fi realizate pe coală A4 – desen, pictură, colaj sau tehnici combinate (la alegere)
    4.Precizări privind jurizarea lucrărilor :
     Jurizarea se va face în perioada 12 aprilie - 10 mai 2013.
   Juriul va fi format din: inspector şcolar de specialitate, scriitori din judeţ, cadre didactice.

   Toţi participanţii vor fi informaţi de acest clasament pe site-ul şcolii sau pe blogul proiectului şi vor fi invitaţi la Beclean pentru festivitatea de premiere.   Realizarea broşurii „ Culorile copilăriei”(creaţiile literare) şi a unui DVD cu titlul „Culorile copilăriei” (creaţiile plastice)


ITEMI PE BAZA CĂRORA SE VOR EVALUA CREAŢIILE ELEVILOR:

- elemente de originalitate;
- sensibilitate faţă de problema compoziţiei;
- corectitudinea exprimării;
- respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie;
- alegerea unui titlu sugestiv prin raportare la conţinutul lucrării;
- succesiunea logică a ideilor din conţinut;
- folosirea creativă a figurilor de stil, asimilate din lectura particulară sau din lecţiile de literatură.
- lucrări plastice originale
      5.Precizări privind premierea elevilor:

Premierea va avea loc în 25 mai 2013. Se vor acorda premiul I, II, III şi menţiuni(25% din numărul participanţilor) pentru fiecare dintre secţiuni .

Toţi elevii şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare. Cei  care doresc, pot solicita broşura concursului şi DVD-ul „ Culorile copilăriei”.

Pentru cei care nu vor putea fi prezenţi,  diplomele, DVD-ul şi broşura concursului vor fi trimise prin poştă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu